Brandt, Annemarie (20 p engelska)
Översättning av medicinsk facktext (253 Kb)
 

Brynhammar, Anna (20 p tyska)
Wie kommunizieren wir unsere Botschaft? (562 Kb)
 

González Villaroel, Pamela(10 p spanska, kandidatuppsats)
Kondenseringen i undertextningen av "Allt om min mamma" (195 Kb)