Andersson, Eva (10 p franska)
En jämförande studie av två svenska översättningar (1973/2002) (174 Kb) ) av Simone de Beauvoirs slutsats i Le deuxième sexe

Backlund Blesing, Gunilla (20 p engelska)
Översättning av en årsberättelse (228 Kb)

Bergholm, Erika (20 p engelska)
Källspråk på klarspråk (399 Kb)

Carlson, Ida (10 p franska)
Att översätta en EU-rättsakt ur ett klarspråksperspektiv (341 Kb)

Elf, Johanna (10 p engelska)
Facktext i översättning (136 Kb) . En kontrastiv textanalys av ett årsredovisningsförord

Hansson, Malin (10 p spanska)
"El campo del Fútbol" -Slagfält eller magisk matta? (419 Kb) Att översätta bildspråket inom fotbollens värld

Hellstadius, Karin (10 p engelska)
Översättning av redovisningstermer i resultat- och balansräkningar (230 Kb)

Lundberg, Karin (20 p spanska)
Från krångelspråk till ungdomspråk i rapport om diskriminering: (556 Kb) "Discriminación y Derechos Humanos en Uruguay" La voz de las niñas, niños y adolescentes

Orr, Anna (10 p spanska)
En översättning, två översättningsstrategiska ytterligheter (358 Kb)

Palmelius, Linnéa (10 p spanska)
¿Cómo chingados ska man översätta kulturspecifika begrepp? (362 Kb)

Sjöberg, Ellinor (20 p spanska)
Spansk myndighetstext på svenskt klarspråk (142 Kb) . Översättning och kommentar

Skagerö, Gunvi (10 p franska)
Översättningen av nominalfraser från franska till svenska i Eu-konstitutionen (150 Kb)

Skillby, Malin (10 p spanska)
Undertextningsstrategier- En jämförelse av två typologier (689 Kb)

Wikström, Mia (20 p engelska)
Källspråk, målspråk, klarspråk (538 Kb) . Översättning och analys av normer och terminologi