Ahlqvist, Linn (10 p engelska)
FN:s Barnkonvention ur ett klarspråksperspektiv (215 Kb)

Brundin, Ann (20 p franska)
"Stratégie politique annuelle" (116 Kb) . En analys av ett EU-dokument

Hansson, Cecilia (20 p franska)
Från talad franska till skriven svenska (150 Kb) . Problematiken med att översätta talat språk till skrivet vid undertextning

Hullegård, Emelie (20 p tyska)
Faktaspäckat om Tysklands ekonomi (147 Kb) . Svårigheter vid översättning av tysk facktext till svenska

Håkansson, Yvonne (20 p franska)
"Den förlorade dialogen" (183 Kb) . Översättning av språklekar, idiom och slang i undertextning av Le Placard

Hämäläinen, Maila (20 p engelska)
Gudinnor, horor, hustrur och slavar i antikens Grekland och Rom (325 Kb) . Kvinnor under den klassiska antiken

Kockum, Stina (20 p tyska)
Mit Kindern ist alles anders (187 Kb) . Svårigheter vid översättning av interpersonella drag från tyska till svenska

Nilsson, Sara (20 p engelska)
Att översätta ett förslag till en EG-förordning ur klarspråksperspektiv (498 Kb) . Möjligheter och begränsningar

Orrevall, Agneta (10 p engelska)
Hur hanterar undertextare utomspråkliga kulturrelaterade begrepp? (586 Kb)

Säll, Annika (20 p franska)
Att översätta medicinsk facktext (275 Kb) . Från franska till svenska

Tellander, Sara (10 p tyska)
Der Krieger und die Kaiserin (246 Kb) . En analys av modalpartiklar, tilltal och filmöversättningsproblem i den svenska översättningen

Törner, Mattias (20 p tyska)
Wir wenden uns an Otto Normalverbraucher (143 Kb) . Svårigheter vid översättningen av en appell från tyska till svenska