Nya publikationer

Nya publikationer Tolkning och Översättningsvetenskap

Inst. för
svenska och
flerspråkighet
Svenska &
Nordiska språk
Tolkning &
Översättning
Tvåspråkighets-
forskning
Nya publ.
2019
Nya publ.
2019
Nya publ. 2019
i LISTAN UNDER
DENNA TABELL
Nya publ.
2019
Publ. 2018
Publ. 2017
Publ. 2018 Publ. 2018 Publ. 2018
Samtliga
publ. i
databasen
DiVA
Samtliga
publ. i
databasen
DiVA
Samtliga
publ. i
databasen
DiVA
Samtliga
publ. i
databasen
DiVA
Språkspalter Språkspalter    
Sök publ. Sök publ. Sök publ. Sök publ.

 

Nya publ. Tolkning/Översättningsvetenskap / Recent publ. Interpreting/Translation Studies, 2019

LÄNKARNA NEDAN leder till publikationsdatabasen DiVA. / THE LINKS BELOW lead to the publication database DiVA, where the pages will show in Swedish – but you can easily switch to English.

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.