Nya publikationer

Nya publikationer Tolkning och Översättningsvetenskap

Se även publikationsdatabasen DiVA för hela institutionens samtliga publikationer. Träfflistan är sorterad på nyast först, men du kan lätt ändra sorteringen.

Omslag Kontakt genom tolk av Cecilia Wadensjö

Ny bok. Kontakt genom tolk

Kontakt genom tolk handlar om samtal där deltagarna kommunicerar via tolk. Cecilia Wadensjö beskriver initierat vad som är karaktäristiskt för ett sådant samtal. Med hjälp av autentiska exempel från vården och polisen ger hon en nyanserad bild av hur detta kan gå till i praktiken och vilka problem som kan uppstå.

inTRAlinea.org startpage web

New article. In Sweden, we do it like this: On cultural references and subtitling norms

What would the VA say if Al Roker was a Keystone Kop at Panmunjon? Subtitling is not just a matter of linguistic transfer; building bridges between cultures is every bit as important. This article is based on a subtitled translation of the episode of The West Wing which is the basis for this issue of inTRAlinea. Article by Jan Pedersen in inTRAlinea Special Issue: A Text of Many Colours – translating The West Wing.

Omslag Translation Spaces

Specialnummer tidskrift. Cognitive Space: Exploring the Situational Interface

Cognitive Space: Exploring the Situational Interface, special issue of Translation Spaces. Redaktörer samt med inledning av Maureen Ehrensberger-Dow & Birgitta Englund Dimitrova. Detta är ett specialnummer av tidskriften Translation Spaces. Bidragen diskuterar olika aspekter av hur förändringar i översättares/tolkars arbetssituation påverkar deras ergonomi och kognitiva processer.

Omslag rapporten Syntolkning. Forskning och praktik. FOto med leedne kvinna som bär mikrofonheadset

Ny rapport vill sprida kunskap om syntolkning

Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet? ”Syntolkning borde vara lika självklart som rampen är för den rörelsehindrade eller hörslingan för den med hörselnedsättning”, skriver Josefin Bergstrand, Riksorganisationen Unga Synskadade, i den nya rapporten Syntolkning. Forskning och praktik.

165 Omslag Rapport Tolkutbildning – antagningsprov och digitala plattformar

Ny rapport. Tolkutbildning – antagningsprov och digitala plattformar

Rapport från Femte nordiska tolklärarmötet. (Interpreter Education: Admissions Tests and Digital Platforms. Report from the Fifth Nordic Seminar on Interpreter Education.) Mötet hölls i Stockholm i september 2015. Mötesspråk var skandinaviska och engelska, vilket också avspeglas i rapporten.

165 Englund Dimitrova & Norberg Describing cognitive processes in translation: Acts and events

Ny bok. Describing cognitive processes in translation: Acts and events

"This volume addresses translation as an act and an event, having as its main focus the cognitive and mental processes of the translating or interpreting individual in the act of translating, while opening up wider perspectives by including the social situation in explorations of the translation process." Två av författarna är verksamam vid TÖI: Birgitta Englund Dimitrova och Ulf Norberg.

165 Rapport Englund Dimitrova översättare Kammarkollegiet

Rapport om auktorisationsprovet för översättare

Birgitta Englund Dimitrova har på uppdrag av Kammarkollegiet utarbetat en rapport om auktorisationsprovet för översättare, som kom i april: Auktoriserad translator – kompetens och prov. Kartläggning och kunskapsunderlag. Rapporten tar upp frågorna: Vad är auktorisationens syfte? Vilken kompetens ska prövas? Hur ska provet utformas? Hur ska provet genomföras?

Logotyp Translation and Interpreting

Ny artikel. A retrospective and prospective view of translation research from an empirical [...]

A retrospective and prospective view of translation research from an empirical, experimental, and cognitive perspective: the TREC network. Artikel i Tidskriften Translation & Interpreting av Birgitta Englund Dimitrova med flera. I artikeln ges bland annat en kort översikt över processorienterad översättningsvetenskap i Sverige.

Bokomslag

Ny artikel. Some consideration on the testing of interpreting skills av Cecilia Wadensjö m.fl.

Cecilia Wadensjö och Hanne Skaaden har skrivit artikeln "Some consideration on the testing of interpreting skills" i publikationen "Assessing Legal Interpreter Quality Through Testing and Certification: The Qualitas Project" av Cynthia Giambruno (red.).

Bokomslag

Ny artikel. Grammatical metaphors in translation [...] av Yvonne Lindqvist

"Grammatical metaphors in translation. Cookery books as a case in point". This paper deals with the translation of grammatical metaphors (GMs) from English into Swedish in non-fiction literature. The GMs are considered as a semiotic resource regulating social distance in cookery books. The study examines the paratexts of The Naked Chef (1999/2001), Nigella Bites (2001/2002) and Kylie Kwong’s Heart and Soul (2003/2004) and their translations into Swedish.

Bokomslag

Ny bok: True North. Literary Translation in the Nordic Countries

B.J. Epstein är redaktör för denna bok, varav tre artikelförfattare är från TÖI: Yvonne Lindqvist och Ulf Norberg. "True North: Literary Translation in the Nordic Countries is the first book to focus solely on literary translation from, to, and between the Nordic tongues. The book is divided into three main sections. These are novels, children’s literature, and other genres – encompassing drama, crime fiction, sagas, cookbooks, and music – although, naturally, there are connections and overlapping themes between the sections."

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.