Nya publikationer

Nya publikationer Tolkning och Översättningsvetenskap

Inst. för
svenska och
flerspråkighet
Svenska &
Nordiska språk
Tolkning &
Översättning
Tvåspråkighets-
forskning
Se Nya publ.
Svefler
Se S/NS
Nya publ.
Nya publ. 2020:
se listan nedan.
Se Centret
Nya publ.

 

TÖI: Publ. 2019 | Publ. 2018

Samtliga publikationer i databasen DiVA | Sök publikation

Nya publ. Tolkning/Översättningsvetenskap / Recent publ. Interpreting/Translation Studies, 2020

LÄNKARNA NEDAN leder till publikationsdatabasen DiVA. / THE LINKS BELOW lead to the publication database DiVA, where the pages will show in Swedish – but you can easily switch to English.

Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin

Administrativ chef Eva Engfeldt

Arkiv

E-post: eva.engfeldt@su.se
Tfn: 08-16 35 30

Bibliotek

Lena Grape

E-post: lena.grape@su.se
Tfn: 08-16 29 68

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Studierektor utbildning på forskarnivå (t.o.m. 31 dec.), DiVA

Professor Cecilia Wadensjö

E-post: cecilia.wadensjo@su.se
Tfn: 08-16 47 26

Cecilia Alvstad. Foto: Ingmarie Andersson

Professor Cecilia Alvstad

Studierektor utbildning på forskarnivå, redaktör skriftserier och avhandlingar

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.