Tidskrift specialnummer: Cognitive Space: Exploring the Situational Interface, special issue of Translation Spaces, 5:1. 
https://benjamins.com/#catalog/journals/ts.5.1/main

Publikationsdatabasen DiVA: Cognitive Space

Inledning till specialnumret: Cognitive space: Exploring the situational interface. Introduction. 

Här presenteras bakgrunden till bidragen i volymen: hur översättares/tolkars arbetssituation påverkas av faktorer på både mikro- och makronivå, och diskuterar en möjlig modell för att studera detta. 

Läs inledningen:
Publikationsdatabasen DiVA: Cognitive Space. Introduction (fulltext)

Redaktörer/författare inledning: Maureen Ehrensberger-Dow & Birgitta Englund Dimitrova

Publikationsår: 2016

Förlag: John Benjamins Publishing Company

ISSN 2211-3711
E-ISSN 2211-372X