Auktoriserad translator – kompetens och prov. Kartläggning och kunskapsunderlag

Rapporten är baserad på enkätundersökningar och aktuell forskning om översättarkompetens, certifiering/auktorisation av översättare och olika former för testning. En ny modell föreslås också, för translatorsauktorisationen, dess innehåll och uppläggning av provet.

Se Kammarkollegiets webbplats: Rapport om auktorisationsprovet för översättare