– 120 000 personer i Sverige har en synskada. Syntolkning ökar många människors möjlighet att uppleva kultur och natur. Med fördjupad kunskap om syntolkning gör vi samhället tillgängligt för fler, säger Magnus Larsson, generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Rapporten är ett samarbete mellan Lunds universitet, Stockholms universitet och MTM, vars uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier.

Syntolkning blir allt vanligare

Syntolkning blir allt vanligare. Men trots att det skulle kunna vara till nytta för många är syntolkning fortfarande okänt för de flesta. I rapporten skriver forskare, utbildare, personer med synnedsättning, syntolkar och myndighetsrepresentanter om syntolkning utifrån olika perspektiv. Kognitionsforskare diskuterar om människor som aldrig har sett, kan skapa mentala bilder. Översättningsvetenskapen frågar sig hur man med ord förmedlar kommunikation som sker med bilder, gester och minspel. Det handlar också om hur syntolkningstjänster kan utvecklas på bästa sätt.

Rapporten är den första i sitt slag i Sverige och Skandinavien

Rapporten är den första i sitt slag i Sverige och Skandinavien. Den vill inspirera till forskning, debatt och utveckling. Rapportens redaktörer är Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning vid Stockholms universitet och Mats Andrén, FD i lingvistik, verksam vid Linköpings universitet.

Ladda ned rapporten (text och punktskrift)

Text

Syntolkning – Forskning och praktik (PDF) (Öppnas i nytt fönster.)

Punktskrift

Rapporten finns på MTM:s webbplats, där den också kommer att finnas i punktskrift.
mtm.se/om-oss/material-att-ladda-hem/rapporter (Öppnas i nytt fönster.)

Pressfrågor och mingel

Press är välkomna att höra mer om rapporten under mingel.
Tid: Fredagen den 21 oktober kl. 14.00.
Plats: TÖI, fikarummet, Södra huset, hus D, plan 5, Universitetsvägen 10D, Frescati. Hitta till oss

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Karin Husberg

Pressansvarig MTM
Telefon: 076-540 28 18
E-post: karin.husberg@mtm.se

Jana Holsanova

Redaktör för rapporten och docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet
Telefon: 046-222 09 26
E-post: jana.holsanova@lucs.lu.se