Böcker

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Publikationer
  5. Böcker
  6. Kapitel i bok, del av antologi TÖI

Kapitel i bok, del av antologi TÖI

Författare Titel År
Gunilla Jansson, Cecilia Wadensjö
Creating Opportunities for Residents to Engage in Social Exchange : Brokering in Multilingual Residential Care Settings 2017
Elisabet Tiselius, Adelina Hild
Expertise and Competence in Translation and Interpreting 2017
Elin Svahn
Lily Vallquist, 1897–1986 2017
Ulf Norberg, Ursula Stachl-Peier
Quality in speech-to-text interpreting : A study of condensation strategies 2017
Gunilla Jansson, Cecilia Wadensjö
Vårdelever om flerspråkighet på arbetsplatsen 2017
Ulf Norberg
Att skriva ned tal i realtid för en person eller en halv miljon - skrivtolkning och direkttextning i jämförelse 2016
Birgitta Englund Dimitrova, Elisabet Tiselius
Cognitive aspects of community interpreting. Toward a process model 2016
Birgitta Englund Dimitrova
Emil i Lönneberga i nya ryska kläder : Intention, variation och reception 2016
Elin Svahn
Feeling Like a Translator : Exploring Translator Students' Self-Concepts through Focus Groups 2017
Jana Holsanova, Cecilia Wadensjö
Syntolkning : forskning, tankar och visioner 2016
Yvonne Lindqvist
The Scandinavian Literary Translation Field from a Global Point of View A Peripheral (Sub) field? 2016
Jan Pedersen
Översättningsvetenskaplig forskning om syntolkning 2016
Cecilia Wadensjö
Ельцин в переводе. Размышления об одном шведско-русском радиоинтервью. [Jeltsin i översättning – tankar om en svensk-rysk radiointervju] 2016
Elisabet Tiselius
Accuracy 2015
Ulf Norberg
Alf Prøysens teskedsgummesagor i Inga och Ulf Peder Olrogs svenska översättning 2016
Gunilla Jansson, Cecilia Wadensjö
Care identities and interpreting practices 2015
Cecilia Wadensjö
Discourse Management 2015
Elisabet Tiselius
Expertise 2015
Cecilia Wadensjö
Footing 2015
Ulf Norberg, Ursula Stachl-Peier
Hedging markers in non-professional translations of individual words and expressions 2016
Cecilia Wadensjö
Interpreter-mediated interaction 2015
Birgitta Englund Dimitrova, Maureen Ehrensberger-Dow, Séverine Hubscher-Davidson,
et al.
Introduction 2015
Cecilia Wadensjö
Non-rendition 2015
Cecilia Wadensjö
Participation Framework 2015
Ulf Norberg
Politiker als Übersetzer : Übersetzungen deutscher Autoren durch schwedische Politiker in den Jahren 1885-1930 2015
Yvonne Lindqvist
Grammatical Metaphors in Translation : Cookery books as a case in point 2016
Hanne Skaaden, Cecilia Wadensjö
Some Considerations on the Testing of Interpreting Skills 2014
Yvonne Lindqvist
Three ways of dressing the Naked Chef in Scandinavia : Similarities in the Regional Periphery? 2014
Ulf Norberg, Ursula Stachl-Peier
Translating Between Closely Related Languages : Johan Falkberget's Christianus Sextus in Swedish 2014
Birgitta Englund Dimitrova
Lexikala val som ett drag i översättarstil. En studie av två bulgariska noveller i svensk översättning 2013
Ulf Norberg
Selbstreflexion im Übersetzungsstudium : Retrospektive Kommentare und die Entwicklung von Problembewusstsein 2014
Cecilia Wadensjö
Tolkutbildning i Sverige 2013
Birgitta Englund Dimitrova
Översättarutbildningar i Sverige 2014
Yvonne Lindqvist
Det globala översättningsfältet och den svenska översättningsmarknaden : Förutsättningar för litterära periferiers möte, 2013
Cecilia Wadensjö
Foreword 2012
Ulf Norberg
Literary translators' comments on their translations in prefaces and afterwords : the case of contemporary Sweden 2012
Birgitta Englund Dimitrova
Nytt vin i gamla läglar? Att (ny)översätta dialekt 2012
Yvonne Lindqvist
Ett globalt perspektiv på nutida svensk översättningskultur : System- och fältteori i praktiken 2014
Cecilia Wadensjö
Interpreting in theory and practice : reflections about an alleged gap 2012
Ulf Norberg
On cognitive processes during wordplay translation : students translating adversarial humor 2012
Cecilia Wadensjö
Status of interpreters 2012
Elisabet Tiselius
A Sociological Perspective on Expertise in Conference Interpreting : A case study on Swedish Conference Interpreters. 2010
Yvonne Lindqvist
Manipulating the matricial norms : A Comparison of the English, Swedish and French Translations of La caverna de las ideas by José Carlos Somoza 2014
Cecilia Wadensjö
On the production and elicitation of expanded answers to yes/no questions in interpreter-mediated trial 2010
Birgitta Englund Dimitrova
Translation process 2011
Birgitta Englund Dimitrova, Elisabet Tiselius
Exploring retrospection as a research method for studying the translation process and the interpreting process 2010
Claudio Baraldi, Cecilia Wadensjö, Laura Gavioli,
et al.
La mediazione interlinguistica e interculturale   2010
Elisabet Tiselius
Revisiting Carroll's Scales 2010
Cecilia Wadensjö
Telephone interpreting and the synchronization of talk in social interaction 2010
Cecilia Wadensjö
”Även du var där, herr översättare!”  : en tv-intervju med Gorbatjov 2010
Mats Larsson
Den tappre soldaten Švejk i gammal och ny tappning 2010
Helge Niska
From helpers to professionals : training of community interpreters in Sweden 2010
Yvonne Lindqvist
Förord 2010
Yvonne Lindqvist
Idéernas grotta : Om översättning av eidetiska bilder 2008
Birgitta Englund Dimitrova
Tjugo år av svensk översättningsvetenskap 2008
Yvonne Lindqvist
Consecration mechanisms : – The reconstruction of the  Swedish Field of High Prestige Literary Translation during the 1980s and 1990s 2014

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.