Böcker

Böcker

Författare Titel År
Cecilia Wadensjö
Kontakt genom tolk 2018
Gunnar Lemhagen, Ingrid Almqvist
Tolk- och översättarinstitutet : En särskild inrättning 1986-2012 2013
Morena Azbel Schmidt
Ordlista för tolkar : Svenska - albanska 2012
Morena Azbel Schmidt
Ordlista för tolkar : Svenska - kurdiska 2012
Brittmari Ulvås Mårtensson
Juridik för tolkar 2010
Morena Azbel Schmidt
How do you do it anyway? : A Longitudinal Study of three Translator Students Translating from Russian into Swedish 2010
Tolk- och översättarinstitutet
Tolkkunskap 2010
Birgitta Englund Dimitrova
Expertise and Explicitation in the Translation Process 2008
Yvonne Lindqvist
Högt och lågt i skönlitterär översättning till svenska 2014

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.