Böcker

Böcker o.d.

Här hittar du böcker o.d. publicerade av Tolk- och översättarinstitutet. Senast utgivna titel står överst. (Årtalen i högerkolumnen visar dock det år artikeln registrerades i Diva och årtalen är därför blandade där.)

Hela Institutionen för svenska och flerspråkighets (Svefler) böcker (inkl. TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning) finns på Sveflers webb.

Böcker

Här står böcker listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Kapitel i bok, del av antologi

Här står kapitel i böcker listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

 

Konferensbidrag

Här står konferensbidrag listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

 

Rapporter

Redaktörsskap (proceedings)

Här står redaktörsskap för proceedings listat, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Redaktörsskap (samlingsverk)

Här står redaktörsskap för samlingsverk listat, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Övrigt

TÖI har inte publicerat några övriga publikationer.

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.