Avhandlingar

Avhandlingar

Vi anställde våra första doktorander ht 2013. Doktorsavhandlingar läggs fram ca 2019.

Hela Institutionen för svenska och flerspråkighets (Svefler) avhandlingar (inkl. TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning) finns på Sveflers webb.

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.