Artiklar

Artiklar

Här hittar du artiklar publicerade av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Senast utgivna titel står överst. (Årtalen i högerkolumnen visar dock det år artikeln registrerades i Diva och årtalen är därför blandade där.)

Hela Institutionen för svenska och flerspråkighets (Svefler) artiklar (inkl. TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning) finns på Sveflers webb.

Artiklel i tidskrift

Här står artiklar i tidskrift listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Artikel, forskningsöversikt

Här står artiklar,  forskningsöversikt, listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

 

Artikel, recension

Här står artiklar recension listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.