Om du har frågor som rör kontakttolkutbildning, teckenspråks- och dövblindtolkutbildning eller skrivtolkutbildning, kontakta i stället utbildningsanordnaren direkt eller Myndigheten för yrkeshögskolan.

Information om utbildningarna samt kontaktuppgifter till utbildningsanordnare finns på www.myh.se
samt på blitolk.nu

Myndigheten för yrkeshögskolan

Tel: 010-209 01 00 vxl.