Styrdokument

Jorden som hålls uppe av tre par händer. Foto: Katrina Brown. MostPhotos

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och arbetsmiljön samt vårt jämställdhetsarbete. Kontakta Arbetsmiljögruppen om jämställdhet, likabehandling och sexuella trakasserier. I Arbetsmiljögruppen ingår arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och för studenter: kontaktperson för likabehandlingsfrågor.

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Miljöarbete

(Sidorna finns på institutionens huvudsajt.)

Paragraftecken

Stadgar

Stadgar, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI).

Omslag verksamhetsberättelse 2020 ljusblått

Verksamhetsberättelse TÖI 2020

Här hittar du TÖI:s verksamhetsberättelser.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook