Skrivelse 2014-11-05:
Protest mot indraget anslag till Terminologicentrum TNC (169 Kb)

Skrivelse 2014-11-04:
Utöka tolkregistret med högskoleutbildade tolkar (485 Kb)

Skrivelse 2009-11-18:
Kvalitetskriterier vid anlitande av kontakttolkar.pdf (2152 Kb)

Skrivelse 2009-09-22:
Åtgärder för en fungerande tolkmarknad.pdf (925 Kb)