Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
 4. Om oss
 5. Styrdokument
 6. Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet
Jorden som hålls uppe av tre par händer. Foto: Katrina Brown. MostPhotos

  Länkarna nedan leder till institutionens huvudwebb su.se/svefler/miljo (eller till sidor på universitetets webbplats).

  Illustration: shkyo30, MostPhotos

  Miljö

  Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av många institutioner vid Stockholms universitet som bedriver ett viktigt internt miljöarbete. Vårt miljöarbete bygger på kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

  Forskningsprojekt inom miljö och klimat

  Vi uppmärksammar miljö och klimat som angelägna teman i undervisning och forskning som har sin utgångspunkt i samhällsutmaningar.

  Samhällskommunikation i klimatkrisens tid

   Grön V Gul ! Röd X Illustration: Oleg Kozhan, MostPhotos

  Arbetsmiljö: kontaktpersoner

  Vi har ett Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (RALV). I det lokala rådet ingår arbetsmiljöombud (skyddsombud), jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor (jämställdhet, jämlikhet, diskriminering, (sexuella) trakasserier). Både studenter och medarbetare kan få hjälp.

  Man- o kvinnosymboler i olika kombinationer. llustration: Olga Galushko, MostPhoto

  Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, diskriminering, (sexuella) trakasserier, handlingsplaner

  Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämlikhet är ett vidare begrepp som även omfattar lika villkor av andra slag (t.ex. för personer med olika etniska tillhörigheter eller med olika sexuella läggningar), och att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad.

  Om du behöver hjälp, kontakta Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (RALV).

  Kontakt TÖI

  Hus D

  Besöksadress
  Södra huset, hus D, plan 5
  Universitetsvägen 10 D
  Frescati, Stockholm

  Kommunikationer
  Se Hitta till oss.

  Postadress
  Inst. för svenska och flerspråkighet
  Tolk- och översättarinstitutet
  Stockholms universitet
  106 91 Stockholm

  Faktureringsadress
  Se Adresser, telefon, fax och e-post.

  Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
  Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

  Fax: 08-15 85 33

  E-post
  Se Adresser, telefon, fax och e-post.

  Öppettider
  Se Öppettider.

  Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

  En animerad historia

  Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

  Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

  FB TÖI

  facebook