Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Om oss
  5. Styrdokument
  6. Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet
Grön växt

Länkarna nedan leder till institutionens huvudwebb su.se/svefler/miljo (alt. till sidor på universitetets webbplats).

Miljö

Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av många institutioner vid Stockholms universitet som bedriver ett viktigt internt miljöarbete. Vårt miljöarbete bygger på kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

Arbetsmiljö

Vi har ett Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. I det lokala rådet ingår arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor, vilket inkluderar jämställdhet, likabehandling och problem med sexuella trakasserier.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar även om likabehandling och sexuella trakasserier. Kontakta Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet om du behöver hjälp.

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

facebook