Jävspolicy

Länken nedan leder till institutionens huvudwebb su.se/svefler/miljo (eller till sidor på universitetets webbplats).

Jävspolicy

Institutionen för svenska och flerspråkighet följer de jävsregler som föreskrivs av Förvaltningslagen och de rutiner och riktlinjer som tillämpas vid Stockholms universitet (SU). Denna policy är alltså inte ett alternativ till Förvaltningslagen eller till SU:s riktlinjer, utan en precisering utifrån de roller och instanser som förekommer på institutionen. Därutöver ges rekommendationer för situationer där jäv inte är aktuellt i strikt juridisk mening, men där aktörers opartiskhet kan ifrågasättas.

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook