Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
 4. Om oss
 5. Styrdokument
 6. Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet
Jorden som hålls uppe av tre par händer. Foto: Katrina Brown. MostPhotos

  Länkarna nedan leder till institutionens huvudwebb su.se/svefler/miljo (eller till sidor på universitetets webbplats).

  Illustration: shkyo30, MostPhotos

  Miljö

  Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av många institutioner vid Stockholms universitet som bedriver ett viktigt internt miljöarbete. Vårt miljöarbete bygger på kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

  Forskningsprojekt inom miljö och klimat

  Vi uppmärksammar miljö och klimat som angelägna teman i undervisning och forskning som har sin utgångspunkt i samhällsutmaningar.

  Samhällskommunikation i klimatkrisens tid

  Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

  En animerad historia

  Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

  Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

  FB TÖI

  facebook