Översättarutbildning

Tolk- och översättarinstitutet anordnar översättarutbildningar både på grundnivå och magister- och masternivå. Utbildningarna har översättningsriktningen till eller från svenska, med valfritt mål-/källspråk på grundnivåns utbildningar. Masterutbildningen i översättningsvetenskap är däremot språkspecifik.

 

Tolkutbildning

Institutet anordnar tolkutbildningar med inriktning på kontakt/dialogtolkning, konferenstolkning (EU-tolkning) och teckenspråkstolkning.

Sammanlagt studerar ca 150 studenter på TÖI:s olika utbildningar.

 

Utbildning på forskarnivå

En forskarutbildning i översättningsvetenskap har nyligen inrättats och de första doktoranderna antogs till höstterminen 2013. Våra lektorer och professorer forskar bland annat om medietextning, dialogtolkning som kommunikativ praktik och kognitiva, funktionella och stilistiska aspekter av översättningsprocessen.