Yvonne Lindqvist
Yvonne Lindqvist

Yvonne Lindqvist är intresserad av all typ av kommunikation mellan människor i samhället, speciellt den form av textproduktion vi kallar översättning och då speciellt skönlitterär översättning. Hon arbetar inom forskningstraditionen Deskriptiva översättningsstudier med speciell inriktning mot Översättningssociologi.