YouTube

YouTube

Institutionen för svenska och flerspråkighet på YouTube

Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) med Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet, har en YouTube-kanal.

Boktips | CrossTalks | Forskning vid institutionen | Föreläsningar | Intervjuer | Konferenser | Språkriktighet | Sök utbildning | Teckenspråk och tolkning | Tolkning | TV-medverkan | Tvåspråkighet | Översättning

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook