Omslag Sveriges språkflora. Mörkgrön bakgrund, olika språkliga tecken i starka färger
Sveriges språkflora

Det talas många språk i Sverige i dag, men de flesta av oss vet nästan inget om merparten av dem. Kan man se skillnad på arabiska och persiska? Åt vilket håll skrivs somaliska? Var talar man (ny)arameiska? Talas samma teckenspråk överallt i världen?

I den här boken presenteras fakta om drygt 40 av de språk som talas i Sverige, tillsammans med information om översättning, tolkning, flerspråkighet och språkpolitik. Det handlar förstås om invandringsspråken, men också om de främmande språk vi lär oss i skolan och om de nationella minoritetsspråken. Det finns många goda skäl att öka sina kunskaper om språken. Om du är till exempel läkare eller lärare och ska beställa tolk kan du behöva veta vilka språk som talas i Eritrea eller om kurdiska är ett språk eller flera. Du som är kommunikatör eller formgivare och ska arbeta med informationsinsatser på olika språk kan behöva känna till hur man kan undvika praktiska misstag när man hanterar språk med annan skrivriktning än vänster till höger eller annan teckenuppsättning än den latinska.

Det här är en handbok för den som arbetar i det flerspråkiga Sverige. Men det är också en bok för den som bara är road av språk i största allmänhet och intresserad av den svenska språkfloran.

Författare: Morena Azbel Schmidt, universitetslektor i översättning, och Sofia Malmgård, språkkonsult och översättare,

Förlag: Morfem

DiVA: Sveriges språkflora: Handbok för ett flerspråkigt samhälle

Bokmässan 2019: Program. Boken presenterades på bokmässan (27 sep.)

Fler publikationer av Tolk- och översättarinstitutet.