Yvonne Lindqvist
Yvonne Lindqvist

Samtal 1: Vad är världslitteratur?

Samtal 2: Vid reseskildringens gränser – om det egna i det främmande

Samtal 3: Hur sprids ett litterärt verk? Om platsens betydelse för texten. Från TÖI deltog Yvonne Lindqvist, professor i översättningsvetenskap, som forskar inom översättningssociologi, bland annat om bibliomigration.

Vad är världslitteratur? En samtalsserie på Tranströmerbiblioteket