Samhällets behov av kvalificerade tolkar är så stort att utredningen föreslår att antalet antagna till utbildningen ska fyrdubblas och förläggas till fler lärosäten. Det är TÖI:s utbildning till tolk i offentlig sektor som startade vårterminen 2017 som man vill satsa stort på. Dessutom föreslår utredningen en tolklag och förbud mot användande av barn för tolkning.

Målsättningen med Tolkutredningen har varit att finna ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster i talade språk.

Läs mer på Utbildningsdepartementets webbplats:
Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

Kontakt hos TÖI: Föreståndare Jan Pedersen

Tolk- och översättarinstitutet är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 

Studenter på utbildningen Tolk i offentlig sektor. Foto: Helena Bani-Shoraka
Studenter på utbildningen Tolkning i offentlig sektor. Foto: Helena Bani-Shoraka