Text: Maria Leijonhielm. Foto: Eva Dalin
Text: Maria Leijonhielm. Foto: Eva Dalin

Läs artikeln (ur SU-nytt 6/2013):
Stort tryck på kandidatutbildning till teckenspråkstolk (98 Kb)

 

Har du frågor om utbildningen? Information och kontaktuppgifter:
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp