Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin
Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin

 

Universitetsutbildning i medieöversättning är på gång i Ryssland

I Ryssland finns det ingen universitetsutbildning i medieöversättning, eller audiovisuell översättning som det också kallas. Det finns planer på att skapa en sådan utbildning och där är RuFilms drivande, Rysslands största privata utbildare av medietextare. Konferensen anordnades i ett samarbete mellan RuFilms och Saint Petersburg State University of Airspace Instrumentation (GUAP), med anledning av universitets 75-årsjubileum.

Jan Pedersen, föreståndare vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) här vid Stockholms universitet, är med på ett hörn och planerar den nya utbildningen i Ryssland, tillsammans med forskare och utbildare inom ämnet i Finland och Spanien.

Varför är det viktigt att det finns en universitetsutbildning inom ämnet?

 – Ryssland använder sig framför allt av dubbning och voice-over, och undertextning är en förhållandevis ny form av medieöversättning där, säger Jan Pedersen.

– Att inte ha en akademisk utbildning i undertextning innebär att såväl status som kvalitet blir låg och att amatörtextare, s.k. fansubbers, blir de som dominerar. (Fansub, av engelska fan-subtitled.)

Vad är medieöversättning och medietillgänglighet?

Medieöversättning (audiovisuell översättning) är översättning som äger rum inom ljud och/eller bildmedia. De vanligaste formerna är undertextning, dubbning och voice-over. Ofta räknas även medietillgänglighet in under begreppet, med former som syntolkning och textning för döva och hörselskadade.

Det gemensamma för de olika formerna av medieöversättning är att de alla har speciella villkor och begränsningar som orsakas av de texter som ska översättas, vilka ger medieöversättare olika för- och nackdelar jämfört med andra, mer traditionella former av översättning.

______________________

Jan Pedersen är även ordförande i ESIST, European Association for Studies in Screen Translation, och är internationellt känd som undertextningsforskare. Han har varit plenarföreläsare och öppnat liknande konferenser tidigare, t.ex. i Polen.
www.esist.org

Konferensens webbplats: Audiovisual Translation in Russia and the World

Jan Pedersens plenarföredrag handlade om metaforer i audiovisuell översättning: Metaphors in audiovisual translation – polysemiotic approach.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).