Rum för översättning, Bokmässan 2018: Hur översätts ett omslag

Bok & Biblioteksmässan 2018 hade tema bild och illustration, därför ville Rum för översättning sätta fokus på omslagen till översatta böcker.

Arrangör: Översättarcentrum tillsammans med Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Medverkande: Sara Acedo, Thomas Alm, Ragni Svensson, Arina Stonescu (moderator).