Pendang – noveller som lyser upp i höstmörkret. Aspekt förlag:

  • Den mörka zonen av Lauren Groff (USA).
    Översättare: Daniella Falkman Twedmark.
  • Fabel av Charles Yu (USA).
    Översättare: Cecilia Ekeram.
  • Doften av regnvåt stad av Marie Causse (Frankrike).
    Översättare: Elin Lindén.

Kursen ges nästa gång ht -19.
Litterär översättning och redaktörsarbete, 15 hp

Lärare på kursen är Alva Dahl, översättare och Elin Svahn, doktorand i översättningsvetenskap, TÖI.

Frågor: Kontakta Mats Larsson, studierektor.

TÖI, Tolk- och översättarinstitutet är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 

Evenemang 5 feb. 2019

Att få en skönlitterär översättning publicerad

 

Tre bokomslag