upplsagsordet fackbo från Svensk ordbok svenska.se
Källa: Svenska ordbok, svenska.se

Henrik Gundenäs översätter samhällsteori, politisk filosofi och reportage till engelska, samt arbetar med tidskriften Fronesis. Nils-Aage Larsson är förlagsredaktör på Daidalos samt översättare av bland annat Gro Dahle.

Samtalet hölls den 28 september 2017 i Rum för översättning på Bokmässan i Göteborg. Arrangör var Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Översättarcentrums podd: Facklitterär översättning

(Text från Översättarcentrums poddwebb.)