M4A8 17-19 June 2019 Stockholm Sweden

Konferensen ”Media for All” lyfter fram att tillgänglighet berör alla och finns i många olika former. Det kan handla om översättning som dubbning och undertextning. Netflix vill exempelvis gärna införa mer dubbning, även i Sverige och andra länder där det inte finns någon dubbningstradition. Och undertextning är den litteratur en svensk läser mest, faktiskt motsvarande 17–18 romaner varje år.

Det handlar också om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, som dövtextning och syntolkning. Den här tillgängligheten har alla nytta av, oavsett funktionsvariation. Åtta av tio som läser undertexter för döva och hörselskadade har ingen nedsatt hörsel utan tittar utan ljud på flygplatser, barer, mobiler, tunnelbanan och i andra bullriga miljöer. På samma sätt är syntolkning – där en berättarröst beskriver det som händer på skärmen – inte bara till nytta för personer med synnedsättning utan även för den som har kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Tillgänglighet till media är del av ett inkluderande samhälle och det syns bland annat i att funktionsnedsättning numera är en diskrimineringsgrund. Den som i Sverige i dag inte gör sina audiovisuella produkter tillgängliga, till exempel genom dövtextning, gör sig med andra ord skyldig till diskriminering.

– Alla gillar filmer och alla borde få dela magin som om den skapats just för dem, säger konferensens inledningstalare Jan-Louis Kruger från Macquarieuniversitetet, Sydney.

Tillgänglighet och översättning prioriteras inte trots detta och kommer ofta till i efterhand. Pablo Romero Fresco från universitetet i Vigo i Spanien ligger bakom ett initiativ som kallas Accessible filmmaking, där tillgänglighets- och översättningsperspektiven finns med redan mycket tidigt i filmskapandet. Detta är inte bara rimligt ur ett inkluderingsperspektiv, säger han, det har även stor ekonomisk betydelse.

– Det är absurt att så lite som mellan 0,1 och 0,01 procent av budgeten för en storsäljande film går till översättning och tillgänglighet, när nästan hälften av intäkterna kommer från export, säger Romero Fresco.
Konferensen ”Media for All” tar upp de senaste forskningsrönen och brukare, forskare, näringsliv och praktiker har möjlighet att diskutera framtidens problem och lösningar för att visa vägen mot ett alltmer inkluderande mediesamhälle – för alla.

Läs mer i konferensprogrammet: Media for All 8

Media är välkommen

Konferensen är öppen för media och många av talarna är tillgängliga för enskilda intervjuer efter överenskommelse.

Kontakta Jan Pedersen, Tolk- och översättarinstitutet.
E-post: jan.pedersen@su.se