Håll avstånd 2 meter. Keep your distance 6 feet

Aktuell information på universitets huvudsajt: su.se/corona (öppnas i nytt fönster).

Undervisning och examination vid institutionen våren 2022

Se ingressen ovan och respektive kursschema och kursplattformen Athena.

Våra utbildningar

Athena

Observera att

  • schemat är preliminärt och kan ändras fram till kursstart,
  • den andra halvan av terminen kommer att preciseras ytterligare i schemat
  • våra planer ändras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rådande omständigheter.

Om att studera hemifrån, se universitets huvudsajt: su.se/studerahemifran (öppnas i nytt fönster).

Om att hålla fysisk distans

Universitetet har arbetat för att göra det möjligt att hålla fysisk distans för studenter och medarbetare. Bland annat ska inte för många människor kunna vistas i undervisningssalarna på samma gång.

Södra huset i Frescati, där Svefler har sin verksamhet, har tydligt markerade gångstråk för att alla ska kunna hålla distans. Det är mycket viktigt att alla respekterar dessa markeringar.

I lektionssalarna får lärare och studenter tillsammans tänka på att hålla avståndet och möblera om efter behov.

Hos oss på Svefler är institutionen tills vidare helt låst vardagar (och helger), se öppettider. Kontakt med lärare och studievägledare och utbildningsadministratörer ska i första hand ske digitalt. Se Kontakt nedan.

Vi har kraftigt begränsat antalet platser i våra egna undervisningssalar och kommer att agera om det blir för många samtidigt i korridorerna.

Kontakt med studievägledare och utbildningsadministratörer

Institutionen är tills vidare helt låst.

Telefon- och besökstider, se  Kontakt studievägledning och utbildningsadministration.

Öppettider

Dispens, studieuppehåll och tillgodoräknanden

Om du behöver lämna in en blankett, skicka den inte med vanlig post utan spara eller skanna och mejla till kontaktpersonen som står på webbsidan eller i blanketten:

Dispens | Studieuppehåll | Tillgodoräknande

FAQ: Vanliga frågor och svar

Se även universitets huvudsajt: su.se/corona (öppnas i nytt fönster).

Finns det handsprit i alla salar?

Universitetet ser till att det går att hålla god handhygien med tvål och vatten, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Det finns toaletter i nära anslutning till alla undervisningssalar. De ska städas ofta.

Vad ska jag göra om det inte ser städat ut på toaletten?

Gå till en annan toalett och säg till din lärare som felanmäler.

Finns det munskydd på SU?

Nej, det finns ännu så länge inga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att bära munskydd. Du kan använda det om du behöver.

Kommer det att vara lika många studenter som vanligt i Södra huset?

Det är få institutioner som har verksamhet på campus i början av hösten så det kommer att vara betydligt färre personer än vanligt som har undervisning i Södra huset.

Jag tillhör en riskgrupp och kan inte komma till universitetet men har ett campuspass på schemat, vad ska jag göra?

Kontakta din studentexpedition om det är campusundervisning på din kurs och du tillhör en riskgrupp.

Är universitetsbiblioteket öppet?

Ja, biblioteket är öppet. Se deras webbplats för aktuell information. Stockholms universitetsbibliotek (öppnas i nytt fönster).

Kan man köpa något att äta på campus?

Ja, men utbud och öppettider är begränsade. För restauranger, se under Frescati på Hitta rätt – campus och byggnader vid Stockholms universitet.

Upp