• Information om undervisning och examination i september och oktober finns i schemat för respektive kurs från och med 15 juli.
  • Mer preciserad information om andra halvan av terminen kommer senast 15 september.

Observera att schemat är preliminärt, att andra halvan av terminen kommer att preciseras ytterligare i schemat och att våra planer ändras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rådande omständigheter.

Schema, se respektive kurs under Våra utbildningar (tolkning/översättning)

Så här kan du studera hemifrån: su.se/studerahemifran

Information för de olika inriktningarna på Kandidatprogram i språk och översättning

Kandidatprogram i språk och översättning

Finska | Polska | Ryska | Spanska | Portugisiska | EngelskaFranska  | Italienska | LettiskaLitauiskaNederländskaTyska

Sommartider – kontakt med studentexpeditioner och studievägledare

Stockholms universitet gick den 18 mars 2020 över till distansundervisning och lokalerna på campus är tills vidare bara öppna för anställda, under den rådande situtationen med coronapandemin. Institutionen har nu sommarstängt (låst) till och med 9 augusti.

Om du har frågor kan du mejla din studentexpedition/studievägledare. De har särskilda telefontider och inga besökstider nu under sommaren.

Sommartider (Svefler-sajten)

Dispens, studieuppehåll och tillgodoräknanden

Om du behöver lämna in en blankett, skicka den inte med vanlig post utan spara eller skanna och mejla till kontaktpersonen som står på webbsidan eller i blanketten. (Länkarna leder till institutionens hvudsajt.)

Dispens | Studieuppehåll | Tillgodoräknande

________________________

Läs mer på su.se/corona.