Bibliografin ger en bild av vilka forskare i Sverige som arbetat med översättningsvetenskapliga frågeställningar under dessa tre decennier och deras arbeten.

Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer (publikationsdatabasen DiVA)

Nya publikationer TÖI