Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin
Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Helena Bani-Shoraka har på en kurs lyckats vända ett utgångsläge med lågt studentintresse till att få bland de bästa utvärderingarna under utbildningen. Ett ambitiöst samarbete med Studie- och språkverkstaden har också möjliggjort för fler studenter att klara kursen än tidigare. Hon bidrar aktivt till att skapa en miljö där lärarna som arbetar på olika utbildningar delar med sig av kunskaper och metoder för att utveckla undervisningen och uppvisar därmed ett akademiskt lärarskap som präglas av systematik och professionalitet i undervisningen.

Årets lärare belönas med ett pris om numera 50.000 kronor och ett diplom, som delas ut vid den årliga promotions- och installationshögtidligheten i Stadshuset i september.