Kontakt

Styrelseklubba. Foto: Pia Nordin

Styrelse

Jan Pedersen och Magnus Dahnberg. Foto: Krzysztof Gurszyński och Pia Nordin

Ledning

Föreståndare Jan Pedersen, stf. föreståndare Magnus Dahnberg.

Cecilia Alvstad/Bani-Shoraka/Larsson/Bladh. Foto: I. Andersson, P. Nordin, A. Rex, P. Nordin

Studierektorer

Cecilia Alvstad, Helena Bani-Shoraka, Mats Larsson/Elisabeth Bladh

Medarbetare

 boktrappa med laptop högst upp Foto: Maksym Yemelyanov, MostPhotos

Forskare/forskningsområden

Mappar i olika färger. Foto: Stuart Miles, MostPhotos

Administration

Vi jobbar med administrationen för hela Institutionen för svenska och flerspråkighet, inklusive Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet. Vi sitter i hus D, plan 5–6, Södra huset, Frescati.

Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet SISOFS

Bli en del av gemenskapen och engagera dig i studentrådet – påverka din och andras utbildning, få meriter och erfarenheter inför ett kommande yrkesliv. Du får ekonomisk ersättning för din insats som studentrepresentant.

Illustration: shkyo30, MostPhotos

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och för vår arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Arbetsmiljön inkluderar jämställdhet, likabehandling och om man utsätts för sexuella trakasserier. Här finns också kontaktuppgifter till miljörepresentanten och arbetsmiljögruppen inklusive arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor.

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook