Kontakt

Administration

Administrationen för TÖI sitter på plan 5 och 6 i D-huset.

Föreståndare TÖI

Ledning

Föreståndare Jan Pedersen, Ställföretr. föreståndare Yvonne Lindqvist

 

Profilsidor

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentrådet SISOFS – nästa möte

Studentrådet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet heter SISOFS. Vi har möte ungefär en gång i månaden och till dem är du som studerar vid institutionen välkommen.

Studierektorer TÖO

Studierektorer

Mats Larsson, Elisabet Tiselius, Cecilia Wadensjö

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

facebook