Kontakt

Påskliljor

Påsktider

Institutionen, inklusive TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning, är stängd och låst fr.o.m. Långfredagen (30 mars) t.o.m. Annandag påsk (2 april). Administrationen, studievägledarna och studentexpeditionerna har stängt fr.o.m. Skärtorsdagen (29 mars) – ordinarie tider från tisdag 3 april. En GLAD PÅSK önskar vi från institutionen.

Administration

Administrationen för TÖI sitter på plan 5 och 6 i D-huset.

Föreståndare TÖI

Ledning

Föreståndare Jan Pedersen, Ställföretr. föreståndare Yvonne Lindqvist

 

Profilsidor

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentrådet SISOFS – nästa möte

Studentrådet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet heter SISOFS. Vi har möte ungefär en gång i månaden och till dem är du som studerar vid institutionen välkommen.

Studierektorer TÖO

Studierektorer

Mats Larsson, Elisabet Tiselius, Cecilia Wadensjö

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

facebook