Kristin Lagersten Löfgren Foto: Pia Nordin
Kristin Lagersten Löfgren Foto: Pia Nordin

Kristin Lagersten Löfgren

E-post: ktt@su.se
Tfn: 08-16 15 49
Rum: D 520

Telefontid vardagar 9–15.

Besökstider är inställda tills vidare på grund av den rådande situationen med coronapandemin.

 

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 5
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studievägledare KTT
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM