Kristin Lagersten Löfgren Foto: Pia Nordin
Kristin Lagersten Löfgren Foto: Pia Nordin

Kristin Lagersten Löfgren

E-post: ktt@su.se
Tfn: 08-16 15 49
Rum: D 520

Inställda besökstider

Besökstider är inställda på grund av den rådande situationen med coronapandemin.

Sommartider

Sommartider Kristin Lagsersten Löfgren 2020 (353 Kb)

Ordinarie tider

Telefontid vardagar 9–15.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 5
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studievägledare KTT
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Sommarblomster. Foto: Frugan, MostPhotos
Foto: Frugan, MostPhotos