Cathrine Ottosson
Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

Cathrine Ottosson

E-post: studievagledare.tolk.svefler@su.se
Telefon: 08-16 29 49
Rum: D 524

Telefon- och besökstider, besöks- och postadress, se nedan.

 

 

 

 

 

 

  Telefontid Besökstid
Tisdag 11.30–12.30 och efter överenskommelse
Torsdag 10–11

 

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress
Universitetsvägen 10D
hus D, plan 5
Södra huset
Frescati
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studievägledare TÖI
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM