Cathrine Ottosson

E-post: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Telefon: 08-16 29 49
Telefontid: Torsdag 10–11.

Inga besökstider.

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress
Universitetsvägen 10D
hus D, plan 5
Södra huset
Frescati
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studievägledare TÖI
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM