Cathrine Ottosson
Foto: Eva Dalin

Cathrine Ottosson

E-post: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Telefon: 08-16 29 49
Rum: D 524
Telefon- och besökstider, se nedan.

Postadress:
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studievägledare TÖI
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

 

 

  Telefontid Besökstid
Tisdag 16–17 och efter överenskommelse
Torsdag 10–11

 

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.