Lina Lehn Foto: Pia Nordin
Lina Lehn Foto: Pia Nordin

Lina Lehn

Rum: D 524
Telefon: 08-16 29 49
E-post: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Adress:
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studievägledare TÖI
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

 

 

 

 

Dag Telefontid Besökstid
Tisdag 16–17 och efter överenskommelse
Torsdag 10–11