Läs mer om studentrådet (Sveflers webbplats)

Nästa möte (kallelser, protokoll)