Katerina Shamanina

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon: 08-16 11 05
Telefontid: Tisdag 10–11

Inga besöktider tills vidare.

Postadress, se nedan.

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 5
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. TÖI
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM