Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin
Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Monique Zwanenburg Widingsjö

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon: 08-16 11 05
Telefontid: Tisdag 10–11

Besökstid: Efter överenskommelse.

Postadress, se nedan.

Sommartider

Sommartider TÖI Monique Zwanenburg Widingsjö 2020 (355 Kb)

Ordinarie tider

Ordinarie tider fr.o.m. måndag 7 september.

 Upp

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 5
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. TÖI
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Sommarblomster. Foto: Frugan, MostPhotos
Foto: Frugan, MostPhotos