Katerina Shamanina. Foto: Pia Nordin
Katerina Shamanina. Foto: Pia Nordin

Katerina Shamanina

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon: 08-16 11 05
Telefontid: Tisdag 10–11

Besöktider: Inställda tills vidare under pandemitider.

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 5
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. TÖI
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM