Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin
Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Monique Zwanenburg Widingsjö

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se
Telefon: 08-16 11 05
Rum: D 522

Telefon- och besökstider, besöks- och postadress, se nedan.

Inställda besökstider

Besökstiderna är tills vidare inställda på grund av den rådande situationen med coronapandemin.

 

 

  Telefontid Besökstid
Tisdag 10–11 13–14 och efter överenskommelse

 Upp

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 5
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. TÖI
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM