Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Lediga anställningar hos TÖI

Här lägger vi ut lediga anställningar vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning. Sök senast 4/8

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på alla nivåer på kurser i praktisk tolkning, där ett av språken är svenska, teorier om olika former av tolkning (inklusive teckenspråkstolkning), perspektiv på språk och kommunikation, handledning av examensarbeten samt forskning och kompetensutveckling (f.n. 30 %) inom det översättningsvetenskapliga området, med särskild inriktning mot tolkning. Välkommen med din ansökan senast den 4 augusti.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Univ.lektor i översättningsvetenskap m. inriktning mot tolkning, särsk. konferenstolkn.

Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning, särskilt konferenstolkning. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på alla nivåer på kurser i praktisk tolkning, framför allt konferenstolkning, där ett av språken är svenska, kurser i tolkteori, perspektiv på språk och kommunikation, handledning av examensarbeten samt egen forskning och kompetensutveckling. Välkommen med din ansökan senast den 4 augusti.

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook